Hakkımızda

Hasta Hakları Platformu her gün daha çok gelişen ve hasta hakları konusunda toplumu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve birlikte hareket etmeyi hedefleyen bu birlikteliğin adıdır.

Sonuna kadar “katılımcılığa açık, içinde olan herkesin demokratik kurallarla kendisini varedebildiği, “sağlık hakkı” ve “hasta hakları” dışında herhangi bir kaygı, çıkar ve beklentisi olmayan, sağlıkçısı, hastası, yakını, aktivisti, insan hakları savunucusu, tüm ilgi duyan kişilere, aralarında hasta ve hastalık derneklerinin, sağlıkla ilgili her türden örgütlenmenin, insan hakları alanındaki örgütlere ve kurumsal katılımlarına da açık, tüm ülkeyi kapsayan, ülkemizde bu konunun herkesçe benimsenmesi için çaba gösteren bir platformu birlikte geliştirmeliyiz.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiklerimizin gerçekleştireceklerimizin kanıtı olduğunu düşünüyoruz.

Platform

Kanser ve Hasta Hakları Platformu

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, hastaları, hasta yakınlarını, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanların hasta hakları ile ilgili bilgilendirmek ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için kurulmuştur.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, kanser ile ilgili hasta dernekleri ile hasta hakları ile ilgili derneklerin oluşturduğu bir platformdur.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, katılımcı bir anlayışla bileşenlerinin farklılıkları ile yarattığı uyumlu sesle kendini ifade eden bir Platformdur.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, sağlık hakkı ve hasta haklarının gelişmesi amacındaki tüm birey ve oluşumlara açıktır.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, bugüne kadar hasta hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda:

  1. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, “Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları” kitabını yayınlamıştır.
  2. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, bünyesinde “Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları Eğitimi” hazırlamıştır. Eğitim talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına, hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına verilecek eğitimlere göre uyarlanabilir olarak hazırlanmıştır.
  3. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, eğitimler gerçekleştirmiştir.
  4. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, kanser ve hasta hakları ile ilgili paneller düzenlemiş ve bu panellere katılım göstermiştir.
  5. Medya yolu ile kitlelere ulaşmaya çalışmıştır.

 

Ülkenin genelinde hasta hakları konusunda hastalara, hasta yakınlarına, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarına, sağlık çalışanlarına yüz yüze veya çevrimiçi eğitimler ile ulaşmak istiyoruz.

Platform Üyeleri