Sıkça Sorulan Sorular

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, kanser ile ilgili hasta dernekleri ile hasta hakları ile ilgili derneklerin oluşturduğu bir platformdur.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, katılımcı bir anlayışla bileşenlerinin farklılıkları ile yarattığı uyumlu sesle kendini ifade eden bir Platformdur.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, sağlık hakkı ve hasta haklarının gelişmesi amacındaki tüm birey ve oluşumlara açıktır.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, bugüne kadar hasta hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda:

 1. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, “Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları” kitabını yayınlamıştır.
 2. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, bünyesinde “Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları Eğitimi” hazırlamıştır. Eğitim talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına, hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına verilecek eğitimlere göre uyarlanabilir olarak hazırlanmıştır.
 3. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, eğitimler gerçekleştirmiştir.
 4. Kanser ve Hasta Hakları Platformu, kanser ve hasta hakları ile ilgili paneller düzenlemiş ve bu panellere katılım göstermiştir.
 5. Medya yolu ile kitlelere ulaşmaya çalışmıştır.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu, hastaları, hasta yakınlarını, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanların hasta hakları ile ilgili bilgilendirmek ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için kurulmuştur.

Kanser hastaları, rapor konusunda çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali varsa ve hastalık bulguları tam olarak görülemiyorsa kanserle yaşayan erişkin bireye “süreli” sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
Raporda belirtilmiş olan oranlara dayanılarak sağlanan istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporun süresi bitene kadar kurumlarca yeni rapor istenemez.
Süreli raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, rapor sahibinin talebi üzerine tekrar rapor verilebilir.

Tedavi süresinde yaşanan sorunlar “rapor” konuları üzerine yoğunlaşıyor. Kanserle yaşayan erişkinlerin Sağlık Kurulu’ndan “sürekli” rapor alabilmesi için gereken koşullar şöyle:

 • Engel durumu sabit kalacaksa veya artacaksa kanserle yaşayan erişkine “sürekli” rapor düzenlenir.
 • Kanserle yaşayan erişkinde yeni bir engel durumu gelişirse engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve gerekiyorsa yeni rapor düzenlenir.
 • Bu konudaki işlemlerin yapılmasını rapor sahibi kişi veya ilgili branş hekimi Sağlık Kurulu’ndan talep edebilir.

20.02.2019’dan önce erişkinler için düzenlenmiş “sürekli” sağlık kurulu raporları aynen geçerlidir. Bu raporların yenilenmesine ihtiyaç yoktur.

Sağlık Güvenlik Kurumu ya da Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altında olan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katılım payı ödemesi gerekiyor.
Kamu kurumlarında her muayene ve tedavi için ödenecek katılım payı hastanenin niteliğine göre değişiyor:

 • Kamu hastanelerinde, muayene katılım payı 6 (altı) Türk Lirasıdır.
 • Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde 7 (yedi) Türk Lirasıdır.
 • Üniversite hastanelerine bağlı sanatoryumlar, ruh sağlığı hastaneleri gibi sağlık hizmeti sunucularında 8 (sekiz) Türk Lirasıdır.
 • Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınmaz.
 • Kamu kuruluşlarından tedavi hizmeti alırken katılım payı dışında herhangi bir ücret ödenmez.

Ödenecek tutarlar yeni düzenlemelerle değişiklik gösterebilir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanırken ödenen katılım payı, SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ile özel üniversite ve branş hastaneleri ya da özel polikliniklerde değişiklik gösterebiliyor.

 • Özel hastanelerde 15 (on beş) Türk Lirası katılım payı alınır.
 • Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alınan katılım payı, gelir ve aylıklarından tahsil edilir.
 • Diğer kişiler için ise ayakta hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti veren kurum tarafından alınır.
 • “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.
 • Özel sektörde faaliyet gösteren özel Hastaneler, özel tıp merkezleri gibi sağlık sunucularında ise, katılım payı alınmasının yanında SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında ilave ücret de talep edilir.
 • Bu miktarlar, değişiklik gösterebilir.

SGK ile anlaşması olmayan özel hastaneler için SUT fiyatları geçerli olmadığından, bu kurumlar fiyat politikalarını kendileri belirler.

Yaşadığınız sorun daha farklı ise yan taraftaki formu doldurabilirsiniz. Cevaplar size üç iş günü içinde iletilecektir.

Bize Sorun