Tıbbi Özenle Hizmet Alma Hakkı

Tıbbi Özenle
Hizmet Alma Hakkı

Hastaların tıbbî özen görme hakkı vardır. Bu hak, gerçekleştirilen her türlü işlemde gereken hastanın tıbbî özene uygun hizmet almasını amaçlar. Tanı, tedavi veya önleyici amaçla yapılan tüm tıbbî girişimlerin en yüksek özen ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapsamda bu hizmetlerin sunumunda gerekli özenin gösterilmemesi sağlık hizmetini sunan personel ve kuruluşun sorumluluğunu gerektirir.
Tıbbî Özen Gösterilmesi
HHY Madde 14- Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbî özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.