Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Dini Hizmetlerden
Faydalanma Hakkı

Hastaların inanç ve vicdan özgürlüğüne saygı kapsamında kendi dini gereklerini yerine getirebilmeleri için hastalara gerekli olanaklar sunulmalıdır.
Buna göre her inanca mensup kişilere talepleri halinde kendi dini gereklerini yerine getirebilmelerini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır.
Dini destek isteyemeyecek durumda olan, inancı bilinen, kimsesiz hastaya talep şartı olmadan dini destek sağlanır.
Bu hak, sağlık hizmetlerinde hastaların inanç ve düşüncelerine saygı gösterilmesini içerir. Hastaların düşünceleri ve yaşam konusundaki seçimlerine uygun hareket edebilmesi, inançlarının gereklerini yerine getirebilmesi, inançlarına uygun manevî yardım alması gibi başlıklar bu hak kapsamındadır. Hastaların inanç ve vicdan özgürlüğüne saygı kapsamında kendi dinî gereklerini yerine getirebilmeleri için hastalara gerekli olanaklar sunulmalıdır. Buna göre her inanca mensup kişilere talepleri hâlinde kendi dinî gereklerini yerine getirebilmelerini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır. Dinî destek isteyemeyecek durumda olan, inancı bilinen, kimsesiz hastaya talep şartı olmadan dinî destek sağlanır. Bu hakkın kullanılması, başkasının sağlığını veya huzurunu bozacak bir nitelik taşıyorsa sınırlanabilir.
Madde 38- Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır. Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbî tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında uygun zaman ve mekan belirlenir. İfadeye muktedir olmayıp da dini inancı bilinen ve kimsesiz olan agoni halindeki hastalar için de, talep şartı aranmaksızın, dini inançlarına uygun olan din görevlisi çağrılır. Bu hakların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kuruluşunun çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir.