Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

Tıbbi Gereklilikler Dışında
Müdahale Yasağı Hakkı

Hastalara herhangi bir tıbbî tedavi, teşhis veya koruma amacı olmadan ölüme veya hayatî tehlikeye yol açabilecek veya ruhsal veya fiziksel direnci azaltacak hiçbir işlem yapılamaz. Bu yöndeki hasta talepleri de kabul edilemez.
HHY Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.