Şikayet ve Dava Hakkı

Şikayet ve
Dava Hakkı

Hastaların ve yakınlarının hasta haklarının ihlali durumunda dava, şikâyet ve başvuru hakları vardır.
Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
Madde 42- Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.
Şikâyet ve başvuruların yapılabileceği yerler
“Şikayet hakkı, diğer bir deyimle hak arama .zgürlüğü; Anayasanın 36. maddesinde; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri .nünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklinde yer almıştır. Hak arama .zgürlüğü bu şekilde güvence altına alınmış olup; kişiler, gerek yargı mercileri önünde gerekse yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle kendilerine zarar verenlere karşı haklarının korunmasını, yasal işlem yapılmasını ve cezalandırılmalarını isteme hak ve yetkilerine sahiptir.”
YARGITAY 4. HUKUK MAHKEMESİ 2014/8658 E., 2015/4102 K.
Sağlık hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir hasta hakkı ihlali ile karşılaşırsak bu konudaki başvurumuzu;
•• Hasta Hakları Birimlerine
•• SABİM’e
•• BİMER’e
•• CİMER’e yapabiliriz.