Hizmet İle İlgili Bilgilendirilme Hakkı

Hastanın sağlık hizmetinden
nasıl yararlanacağı konusunda
bilgilendirilme hakkı

Sağlık hizmetlerine ulaşma ve bu hizmetlerden yararlanma hakkının önemli bir boyutunu, hizmetler ile ilgili bilgi edinme hakkı oluşturmaktadır. Bu hak kapsamında hastalar, sağlık hizmetinden hangi şartlarla faydalanabileceği ile ilgili bilgi edinebilecektir. Genellikle uzun süren ve çoğu zaman farklı kurum ve kuruluşlar ile bunların içerisindeki birimlerin işbirliğini gerektiren kanserlerin tedavisinde ve sonrasında hizmetler konusunda bilgilendirilme hakkı önemlidir. Bireyin sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı, hangi kurumlardan nasıl destek alabileceği gibi bilgiler kanserle yaşayan birey açısından önemli bir ihtiyaçtır.
•• Hastaların, sağlık hizmetinden nasıl faydalanabileceği ile ilgili bilgi alma hakkı vardır.
•• Hastaların almak istediği sağlık hizmetleri ile ilgili ne gibi imkânların bulunduğu konusunda bilgi alma hakkı vardır.
Yönetmelik, hastaların hizmet konusunda bilgilendirilmesi için gereken önlemlerin alınması görevini, hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarına vermiştir.
•• Sağlık kurum ve kuruluşları, hastalara kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli dâimî olarak istihdam etmelidir.
•• Sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ihtiyaç duydukları birimlere kolayca ulaşabilmesini sağlayacak bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi önlemleri de almalıdır.
Hizmet ile ilgili bilgi isteme hakkı, kanserle yaşayan bireylerin hangi hizmeti hangi koşullarda alacağı konusunda bilgilendirilmesini zorunlu kılar. Kanserle yaşayan bireyler, sağlık hizmeti ile ilgili olarak gerektiği gibi (gizliliğin sağlanması vb.) ve etkin yollarla bilgilendirilmelidir.
Bu konuda sağlanacak imkânlar, kanserle yaşayan bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Başvurulan kurumda talep edilen hizmet sunulamıyorsa, bu hizmetin nereden ve hangi koşullarda alınabileceği konusunda hasta bilgilendirilmelidir.