Hastaların Kendi Tıbbi Kayıtlarına Ulaşma Hakkı

Hastaların Kendi Tıbbi
Kayıtlarına Ulaşma Hakkı

Hastanın sağlık durumu ilgili dosya ve kayıtlara ulaşma hakkı vardır. Bu kayıtları hasta talep edebilir ve inceleyebilir. Ayrıca hastanın vekili ya da yasal temsilcisi de kayıtları talep edebilir ve inceleyebilir. Hem hasta hem de hastanın vekili ya da yasal temsilcisi bu kayıtların kopyasını alabilir. Hasta, kayıtlarda bulunan eksik, belirsiz ve hatalı tıbbî tanı veya kişisel bilgilerin düzeltilmesini, son sağlık durumuna uygun şekilde düzenlenmesini isteyebilir.
Kayıtları İnceleme Hakkı
Kayıtları İnceleme Madde 16 – Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.