Kaynaklar

Bali Bildirgesi

(Bali, Eylül 1995) DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ŞEKLİ  Dünya Tabipler Birliği’nin Eylül 1995, Bali, Endonezya’da yapılan toplantısında...

Daha Fazla..

Lizbon Bildirgesi (1981)

1. Hasta hekimini özgürce seçmelidir  2. Hastalar hiçbir etki altında kalmadan özgürce klinik ve etik karar verebilen hekim tarafından bakılabilmelidir...

Daha Fazla..