Güvenliğin Sağlanması Hakkı

Güvenliğin
Sağlanması Hakkı

Hastanın kaldığı sağlık kurum ya da kuruluşundan güvenliğini talep etme hakkı vardır. Bu hak kapsamında sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların, refakatçi ve ziyaretçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliğinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Madde 37- Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve
refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Tutuklu ve hükümlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında muhafazaları ile ilgili özel mevzuat hükümleri saklıdır.