Tıbbi Gereklere Uygun Tanı, Tedavi Ve Bakım Alma Hakkı

Tıbbi Gereklere Uygun Tanı,
Tedavi Ve Bakım Alma Hakkı

Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.
Hastaların tıbbî gereklere uygun teşhis ve tedavi hizmeti alma hakkı vardır. Hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olduğunda, modern tıp bilgi ve teknolojisinin
gereklerine uygun olarak tanısının konulmasını, tedavisinin yapılmasını isteme hakkı vardır.
Tıbbî Gereklere Uygun Tanı, Tedavi ve Bakım
HHY Madde 11- Hasta, modern tıbbî bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.