Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Öncelik Sırasının
Belirlenmesini İsteme Hakkı

Sağlık hizmetlerinin verilmesinde imkânlar yetersiz veya sınırlı ise veyahut sağlık hizmeti zamanında sunulamamışsa hastaların öncelik sırasının tıbbî kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.
Acil durumlar ile yaşlı ve .zürlüler için öncelik sırasının belirlenmesi konusunda ilgili düzenlemelere başvurulması gerekir.
Ülkemizde kanserle yaşayan bireylere sağlık hizmetlerinden yararlandıkları süre.te öncelik hakkı tanınmamıştır. Kanserle yaşayan bireyin yaşı ve .zürlülük durumu ve müdahalenin ivediliğine göre öncelik talep etmesi mümkündür.
Ayrıca önceliğin belirlenmesi ile ilgili düzenlemelerde yer alan koşullara göre de kanserle yaşayan birey öncelik sırasının belirlenmesini talep edebilir. Örneğin 2010/73-80 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası başlıklı Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nde özürlüler, yaşlılar, hamileler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile mâlûl ve gaziler, yedi yaşından kü.ükler öncelikli hizmet alacaklalar arasında sayılmıştır.