ÖZEL HASTANENİN FAZLA ÜCRET ALMASI HALİNDE YAPILACAKLAR

ÖZEL HASTANENİN FAZLA ÜCRET ALMASI HALİNDE YAPILACAKLAR

Özel Hastanenin Bizden Fazla Ücret Alması Durumunda İade İçin Herhangi Bir Başvuru Hakkımız Var Mıdır?

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Gürkan Sert – Av. Çağrı Şükrü Uluslu

Özel hastanenin SGK ile yaptığı anlaşmaya aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini tespit ettiğimizde ilk olarak Hastaneden iadesini isteyebiliriz;

Talebimize olumsuz yanıt aldığımız durumda, iade istediğimiz tutar (2020 yılı için) değeri 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirasının altında ise bir dilekçe ve hastaneden aldığımız belgelerle birlikte ikamet ettiğimiz yerin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabiliriz.

Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği karar, hastaneye tebliğinden 15 gün sonra kesinleşir ve hüküm hastane tarafında yerine getirilmediğinde “İlamlı İcra” ile takip yapılabiliriz.

Uyarı1: Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirasıdır.

Uyarı2: 10.390-TL-6.920-TL ve 10.390-TL tutarı aşan iade taleplerimizi Tüketici Mahkemeleri’ne yapabiliriz.

Usulsüz ücret alan hastanenin denetlenmesini sağlamak amacıyla şikâyetinizi aynı zamanda SGK’ya da iletebiliriz.

Ancak; İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca SGK’dan talep edilemeyeceğinden fazla alınan ücreti SGK’dan değil yukarıda bahsetmiş olduğumuz usulleri takip ederek talep edebiliriz.