Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları Eğitimi

Platformumuz, “HASTA HAKLARI VE FARKINDALIK PROJESİ” kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinde Kanserle Yaşayan Bireyler ve Hasta Hakları Eğitimi’ni gerçekleştirdi. Platformun, hukukçu ve sağlıkçılara, kanser ve hasta hakları konusunda bilgi sunma ve duyarlılık kazandırma amacıyla gerçekleştirdiği eğitim sağlık ve hukuk mesleklerinden 30 katılımcı ile tamamlandı.

Platformumuzun Başkanı Doç. Dr. Gürkan Sert’in koordinatörlüğünde yürütülen eğitim de sağlık hukuku alanında uzmanlıkları bulunan Av. Sakine Biset Ekinci, Av. Çağrı Şükrü Uluslu, Av. Ayşegül Karaca Dedeoğlu birer Doç. Dr. Gürkan Sert birer sunum gerçekleştirdi. Hasta Hakları Temel Kavramlar, Kanserle Yaşayan Bireyler Açısından Öncelik Taşıyan Hasta Hakları, Kanserle Yaşayan Bireylerin Tedaviye Erişimi ve Tedavi Ödemeleri, Mülteci ve Sığınmacıların Tedavi Hizmetlerine Erişimi ve Kanser Tedavileri, başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca eğitimde tüm eğitimcilerin katılımcılar ile ortak gerçekleştirdiği kanser ve hasta hakları ile ilgili yargı kararları ve örnek olayların çözümlendiği interaktif bir oturuma yer verildi.

Sağlıkçı ve hukukçuların bir arada eğitim almasının sağlandığı oturumlarda farklı bakış açılarının ve yaklaşımların sağladığı zenginlik eğitimin verimini artırdı.

Eğitim katılımcılara katılım belgelerinin sunulması ile sona erdi.