Lizbon Bildirgesi (1981)

1. Hasta hekimini özgürce seçmelidir 
2. Hastalar hiçbir etki altında kalmadan özgürce klinik ve etik karar verebilen hekim tarafından bakılabilmelidir
3. Hasta yeterli bilgilendirmeden sonra önerilen tedaviyi kabul veya reddedebilme hakkına sahip olabilmelidir 
4. Hasta hekimden tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir 
5. Her hastanın onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır. 
6. Hasta dini veya ruhi telkin ve teselliyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.