KİTAP: “Kanserle Yaşayan Bireyler Ve Hasta Hakları”

KİTAP: “Kanserle Yaşayan Bireyler Ve Hasta Hakları”

KİTAP: “Kanserle Yaşayan Bireyler Ve Hasta Hakları”

Hak ihlalleri ile kısa vadede ve geçici yaklaşımlarla mücadele yerine kalıcı ve hasta hakları kültürünü yerleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımın daha önemli olduğuna karar verdik. Bu nedenle ilk olarak hasta hakları konusunda bilgi birikimi ve materyalinin sağlanmasının önemli olduğuna karar vererek ilk çalışmalarımızı bu konulara yoğunlaştırdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizde hasta hakları ile ilgili ulusla ve uluslararası mevzuatı inceleyerek ülkemizde hasta haklarının temel mevzuatı konusunda bilgiler derledik. Bu kapsamda oluşturduğumuz “Kanserle Yaşayan Bireyler Ve Hasta Hakları” kitabımız yoğun işbirliğimiz ile 2018 yılında hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ülkemizde hasta haklarının temel kapsamı ile ilgili bilgi içeren kitabımız hastaların zorlanmadan konu ile ilgili bilgi edineceği bir dille yazılmıştır. Kitap 1000 adet basılmış ve ücretsiz olarak ilgili STK, kişi, kurum, kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.  Çok yakında elektronik ortamda paylaşılacaktır.

 

Kanserle Yaşayan Bireylerin Hakları İle İlgili Avrupa Kılavuzu’nda belirtildiği gibi kanser tanısının konması, kanserle yaşayan bireyin ve ailesinin yaşamında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Tedavi süreci kadar sonrası da hastanın ve ailesinin yaşamında önemli değişiklikler getirmektedir. Bu bağlamda kanserle yaşayan bireyin ve yakınlarının haklarına ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki hem uluslararası hasta hakları belgeleri hem de iç mevzuatımız kanser ile yaşayan hastaların hakları için ayrı düzenlemelere gitmemiştir. Bu belge ve düzenlemelerde yer alan haklar genel olarak tüm hastaların haklarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu hakların tüm hastalar için önemli haklar olduğu göz ardı etmemek gerekir. Ancak bu hakların bazıları kimi hasta grupları için ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Kanser tanısının konması, tedavisi ve sonrasındaki süreçler bazı hasta haklarını kanserle yaşayan bireyler açısından daha önemli hale getirmektedir. Örneğin kanserle yaşayan bireyin hem kendisinin hem de yakınlarının bilgilendirilme(me)si konusundaki tartışmalar ya da özel yaşamının korunması ile ilgili yaklaşımlar kanserle yaşayan bireylerin hakları açısından daha hassastır. Aynı şekilde hizmete ulaşım kapsamında kurumlar arasındaki işbirliğine bağlı haklar kanserle yaşayan bireyler açısından daha önemli hale gelmektedir. Ek olarak bir ülkedeki sağlık sistemi ve politikaları, kültürel ve sosyal yaşam, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, ilaca erişim sistemi, tedaviye erişim sistemi, sağlık hizmetlerine erişim sistemi gibi nedenler ile kanserle yaşayan hastalar açısından bazı haklar ayrıcalıklı bir yere sahip olmaktadır. Kanserle yaşayan hastaların hakları ile ilgili oluşturmaya çalıştığımız bu kitabımızda genel çerçevede hasta haklarına yer verilmiş ve bu hakların kanserle yaşayan hastaların hakları açısından önemine dikkat çekilmiştir.

Hem uluslararası hasta hakları belgelerinde hem de iç mevzuatımızda yer verilen hasta hakları bir arada sunulmuştur.

Kitabımızın birinci bölümünde hasta haklarının ülkemizde ve dünyada belirlenmesinde ve yaygınlaşmasında taşıdıkları önem ve halen hasta haklarının kapsamı ve sınırlarının belirlenmesindeki önemi nedeni ile uluslararası belgelere yer verdik.

Kitabımızın ikinci bölümünde ülkemizde hasta hakları açısından en önemli düzenleme olan Hasta Hakları Yönetmeliği’ni (HHY) tanıtan bilgiler yer almaktadır.

Kitabımızın üçüncü bölümünde hasta hakları ile ilgili uluslararası belgeler ve HHY’de yer alan haklar ekseninde kanserle yaşayan bireylerin haklarına ve bu hakların diğer yasa ve düzenlemeler ile olan bağlarına yer verdik.

Kanser ve Hasta Hakları Platformu olarak ülkemizde kanserle yaşayan bireylerin haklarının geliştirilmesi amacı ile hazırladığımız bu kitabın ülkemizde kanserle yaşayan bireylerin haklarına katkı ve bu alanda çalışan tüm ilgili kurum ve kuruluşların gelişmiş işbirliğine ilk adım oluşturması umudundayız.

KANSER VE HASTA HAKLARI PLATFORMU