Merhaba

Merhaba

Merhaba

Ülkemizde kanserle yaşayan bireylerin haklarının sağlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi için kurduğumuz “Kanser ve Hasta Hakları Platformu” iki yıla yaklaşan bir süredir devam eden çalışmalarımızdan sonra hasta hakları başlığında kamuoyuyla buluşacak bilgi ve deneyim paylaşacak farkındalık oluşturacak bir noktaya gelmiştir. Farklı alanlarda, başlıklarda, isimlerle, yöntem ve yaklaşımlarla çalışan çok sayıda sivil toplum kuruluşları (STK) olarak bizler “Kanser ve Hasta Hakları Platformu” çatısı altında sağlıkta haklar konusunda aynı amaca yönelmiş bir yapı oluşturmayı başarmış bulunuyoruz. Kanser ve Hasta Hakları Platformumuz sağlıkta haklar açısından bir ilki gerçekleştirmiş bu konuda çok sayıda STK’nın bir çatıda çalışmasını sağlamıştır.

Bir yılı aşkın bir süredir kendi STK’larımızın yoğun gündemi ve çalışma temposunun yanında Platformumuza da aynı istek ve güçle desteklerimizi sunmanın ürünlerini de almayı başladık.

Yaklaşık iki yıl önce hasta dernekleri ve hak temelli çalışan dernekler olarak kanserle yaşayan bireylerin karşılaştıkları hak ihlalleri ile ilgili görüşmelerimizde hasta dernekleri le hak temelli çalışan derneklerin birlikteliğinin önemini ve bu birlikteliğin bir an önce oluşturulmasının gerekliliğini fark ederek Hasta Hakları temelinde çalışan bir Platform oluşturma projemizi hayat geçirmeye karar verdik.

Öncelikle yapılanma sorunumuzu aşma konusunda karşılıklı anlayış ve yardımlaşma ile önemli adımlar atmayı başardık. Farklı yerlerde, konularda, yöntemlerle çalışan sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir çatıda toplanmanın en iyi yolunun uyumlu çok seslilik olacağı konusunda birleştik. Ortak bir amaç çevresinde buluşmuş olmamız nedeniyle Platformun çalışmaları konusunda Platformun bileşenleri olarak tek çatıyı tercih ettik ve çalışmalarımızı Platform adı ile yürütmekteyiz.

Kanserle yaşayan bireylerin Pratikte karşılaştıkları hak ihlalleri üzerinde ön görüşmelerimizi yaptık. Hak ihlalleri ile kısa vadede ve geçici yaklaşımlarla mücadele yerine kalıcı ve hasta hakları kültürünü yerleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımın daha önemli olduğuna karar verdik. Bu nedenle ilk olarak hasta hakları konusunda bilgi birikimi ve materyalinin sağlanmasının önemli olduğuna karar vererek ilk çalışmalarımızı bu konulara yoğunlaştırdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizde hasta hakları ile ilgili ulusla ve uluslararası mevzuatı inceleyerek ülkemizde hasta haklarının temel mevzuatı konusunda bilgiler derledik. Bu kapsamda oluşturduğumuz “Kanserle Yaşayan Bireyler Ve Hasta Hakları” kitabımız yoğun işbirliğimiz ile 2018 yılında hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ülkemizde hasta haklarının temel kapsamı ile ilgili bilgi içeren kitabımız hastaların zorlanmadan konu ile ilgili bilgi edineceği bir dille yazılmıştır. Kitap 1000 adet basılmış ve ücretsiz olarak ilgili STK, kişi, kurum, kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.  Çok yakında elektronik ortamda paylaşılacaktır.

Doç. Dr. Gürkan Sert
Kanser ve Hasta Hakları Platformu Kurucu Başkanı